KvalitetsBanken

Alla projekt som skickas in till GötaPriset och SveaPriset sparas i en sökbar databas.
Sök projekt »

Förnyelseprojekt ur KvalitetsBanken

Lucas-lungcancervård i samverkan - Syftet med projektet var att utveckla en lungcancerprocess utifrån enhelhetssyn i samverkan med alla berörda vårdgivare och vårdnivåer samt öka patienter och närståendes delaktighet. Med hjälp av värdeflödesanalys,genombrottsmetoden och PDSA-hjulet, Idéböcker, journalstudier och utvärderingsinstrument har projektet genomfört ett antal förbättringar
Partners Göteborgs stad VGR SKL SIQ Kommunal Ledarna NCC PwC Swedbank Vinnova Vision Dagens Samhälle
Tillbaka till ToppenTillbaka till Toppen