KvalitetsBanken

Alla projekt som skickas in till GötaPriset och SveaPriset sparas i en sökbar databas.
Sök projekt »

Förnyelseprojekt ur KvalitetsBanken

”Smittspårning av MRSA – ett länsövergripande detektivarbete” - Projektets syfte är att öka patientsäkerheten genom att skapa och införa länsövergripande rutiner vid smittspårning och handläggning av MRSA-bärare inom Landstinget i Kalmar län. Genom förbättringsarbetet har man haft möjlighet att arbeta fram länsövergripande flödesscheman som klargör vilken enhet som ansvarar för vad.
Partners
Tillbaka till ToppenTillbaka till Toppen