KvalitetsBanken

Alla projekt som skickas in till GötaPriset och SveaPriset sparas i en sökbar databas.
Sök projekt »

Förnyelseprojekt ur KvalitetsBanken

Nej, inte en utbildning till… - Karlshamns kommun tar arbetet med Hållbar utveckling på största allvar. Hållbarhetstanken genomsyrar hela kommunkoncernen. 3 000 medarbetare har under två halvdagar diskuterat Hållbar utveckling utifrån social, ekonomisk och ekologisk aspekt och lämnat förslag till konkreta åtgärder. Satsningen har gett konkreta och mätbara resultat!
Partners
Tillbaka till ToppenTillbaka till Toppen